En ny bok om nationalskalden Verner von Heidenstam
kommer ut inom kort. Namnet är ”Heidenstam Olshammar och Aspa bruk”. Författare
är Håkan Jaldung som tidigare gett ut både böcker och skrifter om sin hembygd Olshammar.

”Heidenstam, Olshammar och Aspa
bruk” kommer att finnas tillgänglig inom kort, preliminärt under vecka 12.
Det är en lokalhistorisk bok. Den är inte litteraturhistorisk eller
personhistorisk. Boken är heller inte en förmedlare av allmän Heidenstamiana.
Man kan säga att boken innehåller resultatet av speciellt avgränsade och unika,
lokalhistoriska undersökningar kring Heidenstam, Olshammar och Aspa bruk.
Arbetet påbörjades för mer än 10 år sedan.

-Den första uppsatsen i boken rör Heidenstams
anknytning till Olshammar och Aspa bruk. Det är en kort sammanfattning av en
undersökning som jag hållit på med under många år och som så småningom kanske kommer
att tryckas i sin helhet, berättar Håkan Jaldung.

Heidenstams seglingsolycka har uppmärksammats av
många författare. I uppsatsen ”Heidenstam och seglingsolyckan
1.8.1888” presenteras initierad och värderad information som inte tidigare
är känd.

-Under 2016 kommer jag att tillsammans med marin
expertis att göra ett allvarligt försök att lokalisera segelbåten på Vätterns
botten varför Heidenstam och seglingsolyckan framöver, ånyo, säkert kommer att
få en viss massmedial uppmärksamhet. Det är mer än hundra år sedan som
massmedia intresserade sig för den. Ett försök kommer också att göras att
initiera ett myndighetsbeslut om en bärgning av segelbåten, om segelbåten kan
lokaliseras, vilket det finns goda möjligheter att göra med modern teknik.
Efter en bärgning finns viss möjlighet att ytterligare klarlägga olycksorsaken,
hoppas Jaldung

I uppsatsen om ”Heidenstam, Strindberg och
bruksarkivet i Aspa” undersöks vilka av Strindbergs manuskript som
Heidenstam förvarade en tid i Aspa bruksarkiv inom Aspa bruksområde.
Heidenstams och Kate Bangs lämnade uppgifter om manuskripten är inte helt
relevanta och kompletteras därför. Den dåvarande förvaringen av arkivalier i
Aspa klarläggs i uppsatsen som innehåller spännande uppgifter om manuskripten
och kanske något oväntade slutsatser om förvaringslokalen.

Håkan Jaldung

Vad är då syftet med uppsatserna i boken?

– Det huvudsakliga syftet med uppsatserna är att
dokumentera, sammanställa och värdera tillgänglig lokal information, som
lämnats till mig muntligt, eller finns tillgänglig i lokala, regionala och
centrala arkiv eller i andra skriftliga källor och som rör Heidenstam,
Olshammar och Aspa bruk. Ett annat syfte med uppsatserna, i all anspråkslöshet,
är att befrämja det lokala intresset för Heidenstam och hans tid.

Boken trycks i en liten upplaga, 100 exemplar, och
innehåller en kortare introduktion samt tre uppsatser. Den omfattar 171 sidor.