2016. Isen har lyft första delen på bron ut till holmen.

Isen har tryckt sönder första delen på bron ut
Borgmästareholmen i Askersund. Den här
gången är det en lindrig skada som inte blir så kostsam. Men det är inte första
gången bron drabbas av is och stormar. Hösten 1999 vek sig bron helt i en
storm. Då fanns en högdel på bron där mindre båtar kunde passera. Det var just
vid högdelen som det blev problem vid stormar. Den gången kostade lagningen av
bron 275 000 kronor. Firman som hade byggt bron stod för 200 000
kronor.

1999 efter en storm

År 2005 var det dags igen. Stormvindar fick bron att
vika sig på mitten och driva bort. Den gången fick kommunen stå för kostnaderna
själva. Högdelen på bron plockades bort. Båtfararna fick vara så goda att åka
runt Borgmästareholmen. Upprustningen kostade runt 100 000 kronor. Men det
fanns ett problem 2005. Ingen firma ville ta åt sig ett större
upprustningsjobb. Firmorna ville inte lämna några garantier. De tyckte inte att
det var en riktig bro, utan bara en enkel pontonbro som kunde brytas sönder av
vädrets makter. Dåvarande arbetsingenjören Bo Lind fick jobba hårt för att få
en upprustning till stånd. Det handlade en del också om att få fram pengar till
upprustningen.

2005 efter en storm

Bron byggdes av en privat firma. Genom en bytesaffär
blev sedan ägare till bron. Byggfirman bytte till sig en större fastighet i Askersund.