Haga har blivit ett mycket attraktivt område i Askersund. Läget på bergen ut mot Alsen kan vem som helst bli avundsjuk på.

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge
brukar det heta, även om det tar 40 år som i fallet med HSB-husen på
Hagaområdet i Askersund. Många klagar i dag på
långa handläggningstider när det gäller olika byggsatsningar. Alla vill att det
ska gå fortare men reglerna måste följas. Demokratin skall ha sin gång. Fast
ibland kan man tycka att en del överklagandena är mera okynne än demokrati. Och
40 år kanske blev i längsta laget.

Många hade gett upp hoppet om att det skulle bli
några flerfamiljshus i på Hagaområdet, som det ändå blev till slut. Men det tog
tid. En verklig långbänk. Hagaområdet hade varit en het potatis i 40 år för
stadens politiker. Det var för och emot. Som alltid. Villaägarna i området var rädda för att
det vackra området skulle totalförstöras. Berg skull sprängas bort och vackra
träd skull fällas för att ge plats för bostadsrätterna. Rädslan var dock
överdriven, även om det blev många huskroppar. Något som en del också
protesterade emot. Kommunen hade stora
svårigheter att lösa in alla markbitar på Hagaområdet innan byggnationen kom
igång. Gamla vägservitut var svårlösta och det fanns ärenden som gick till
länsstyrelsen. Många av de som bodde i Haga menade att kommunen och HSB
exploaterade området alldeles för hårt.

Byggnadschef Åke Lindh visar upp planerna för byggnationen på Hagaområdet i början på 80-talet.

Det var HSB som stod för bygget. Enligt deras
arkitekter vid den tiden så var Haga i Askersund ett av de vackraste områden de
hade jobbat med. Lika attraktivt som verkstadsområdet vid Alsen strand i dag. Kommunens
målsättning var att så många människor som möjligt skulle få tillgång till den
fina Hagamiljön. Närheten till idrottsplatsen, badet, Stadsparken och
elljusspåren, gjorde det hela ännu mera attraktivt.

Precis som i dag så var det stora problemet att
hålla insatserna till bostadsrätterna på en bra ekonomisk nivå. Annars skulle
inte ungdomarna ha en chans att få en lägenhet.
Dåvarande byggnadschefen Åke Lindh ansåg att det var en politisk fråga
att lösa när det gällde höga insatser. Trycket efter bostäder var stort, precis
som nu. Tiden går igen som det brukar heta.

Haga 1984

På den tiden var bostadsrättsföreningarna
berättigade till hyresrabatt genom ett statsbidrag. Rabatten under det första
året var 60 kronor per kvadratmeter, som sedan trappades ned med en femtedel
per år. Kravet för att få statsbidraget var att hälften av pengarna skulle säkerställa det yttre och inre underhållet
av fastigheterna utöver föreningens stadgar för det ordinarie underhållet. Det
betydde att rabatten det första året blev 35,40
kronor per kvadratmetern. Insatsen för en trerummare låg runt cirka
25 000 kronor, med en månadshyra på 1 829 kronor.

I dag är det detaljplanen för Hamnområdet i
Askersund som blivit en verklig långkörare med överklaganden. Det innebär förmodligen att det inte kommer
att hända något på hamnplanen den här säsongen heller. Förhoppningen var bland
annat att få till en fast snygg scen, men det verkar inte gå i lås nu till
sommaren. De senaste årens tråkiga och fula scen verkar bli kvar om inget
särskilt händer. En annan detaljplan där förhoppningarna var att det skulle gå
snabbt med ett förenklat bygglov var i kvarteret Repslagaren. Det gällde
lägenheter i gamla Electrolux-byggnaden. Ärendet överklagades och nu måste det
ske en ändring av detaljplanen. Namnet Repslagaren kommer för övrigt från en
verksamhet precis som namnet beskriver. De långa byggnaderna efter repslagarbanan finns kvar. Ett lite udda industriminne värt att bevara. Bröderna Nils och
Ivar Carlsson tog över verksamhet efter sin far 1909. 1920 lät de bygga fabriksbyggnaden
son nu är aktuell för lägenheter.
Electrolux kom in mycket senare i bilden med sin verksamhet. Den
verksamheten försvann i mitten på 60-talet. Ett svårt slag för kommunen, då ett
25-tal personer blev arbetslösa.

Ett tidningsklipp från 1965.