En bild från hamnen i Askersund omkring 1908. Jag har haft den ute på Facebook , men alla
finns ju inte med där. Tycker den fina
bilden som jag fått av en privatperson är värd att visa upp för flera.
Fotografen har verkligen lagt ner en ett stort jobb för att få en bra bild.
Folk är utplacerade på ett sätt som gör bilden extra intressant. Det finns ett
fint djup i bilden och mycket att titta på. I hamn ligger Tyra av Jönköping för
att lasta styckegods.