Tävlingsbidragen till den
konstnärliga gestaltningen av Sjöängens-kunskaps och kulturcentrum finns just
nu utställda på biblioteket i Askersund. Tävlingen är uppdelad i ett
utomhus-och ett inomhusuppdrag. Fem tävlande per uppdrag har valts ut. En jury
bestående av Eva Fornåå, konstkonsult

Ulrika Stigbäck, länskonstkonsulent, Inger
Larsson, ordförande kultur- och tekniknämnden, Annika Restadh, kultur- och
fritidschef, Tobias Jansson, stadsarkitekt, Jan Öholm, byggprojektledare,
kommer att utse en vinnare i varje grupp. En grannlaga uppgift.

Allmänheten och Sjöängsskolans
elever har möjlighet att lämna kommentarer till verken mellan 19 och 28
januari. Juryn är dock självständig i sitt beslut. Själv har jag kollat och
skaffat mej en favorit inomhus och två likvärdiga när det gäller den yttre
konstutsmyckningen. Den invändiga är uppbyggd med kakelplattor med texter och
bilder. Verken är tydligt förankrade i
platsen, samtidigt som det finns öppningar och utblickar till resten av
världen. Vättern och Alsen har inspirerat.
Elsa Andersson som omkom i ett fallskärmshopp vid Edö finns med i de
kaklade verken. Folke Dahlbergs konst och gärning i Askersund finns också med.

Lägger ut lite bilder på den.När det gäller den ytter
utsmyckningen har jag fastnat för två olika ljusskulpturer som är lite
annorlunda. Tror någon av dessa skulle göra sig bra i Strandparken söder om
nybygget. Lägger ut några bilder, men det bästa är att se förslagen på plats.
I biblioteket.