Vätternfisket spolieras genom bombfällning! Så löd en stor
mörk tidningsrubrik redan 1950. Frågan är lika aktuellt i dag. Den gången var
det Vätterns fiskareförbund som
protesterade mot försvarets skjutningar
över sjön. I dag är det Aktionsgruppen Rädda Vättern som kämpar för att
få stopp på försvarets skjutningar. Men
det är en hård kamp. Försvarsmakten verkar vara en instans som ingen rår på.
Inte ens politiker som ofta pratar om miljön. Det är ändå 66 år sedan
Vätternfiskarna började protestera. Vättern förser
idag över 450 000 människor med dricksvatten, inräknat Linköping och
Norrköping. Örebro kommun kommer att ta sitt vatten från Vättern, liksom
Stor-Stockholm den dag Mälarens vatten inte längre är tjänligt.
Sammanlagt uppåt 4 miljoner människor.

På Aktionsgruppens hemsida kan man läsa följande :

ARV (Aktion Rädda Vättern) är en ideell förening, icke religiös och
politiskt obunden, vars syfte är att skydda och bevara ekosystemet Vättern,
land och sjö, nu och för framtida generationer mot all form av miljöförstöring.
Vättern är en dricksvattentäkt för ca 250 000 människor och därigenom en
vital resurs för folkhälsan i regionen, detta slår ARV vakt om. Vättern är ett
ARV som vi som lever här har ett ansvar att förvalta för kommande generationer.

ARV startades 2011 som en reaktion på försvarsmaktens planer på utökad
övningsverksamhet i och vid Vättern. Snart stod det klart att det även fanns
planer på gruvor i och vid Vättern, verksamheter som kan utgöra ett direkt hot
mot Vättern och Vätterns vatten. ARV finns representerat i princip på alla
orter runt Vättern och har på kort tid etablerat sig som en stark folkrörelse i
regionen.

ARV arbetar aktivt med att:

§

Ta reda på fakta

§
Sprida information

§
Arrangera informationsmöten

§
Arrangera manifestationer

§
Kontakta politiker

§
Kontakta och föra dialog med myndigheter

§
Svara på och bemöta ansökningar från verksamheter som är potentiella
miljöhot

§
Samla in namnunderskrifter

§
Bedriva opinionsarbete

§
Samverkar med andra organisationer.

§
Elisabeth Lennartsson från Askersund ingår i föreningsstyrelsen. Hon är
mycket aktiv med att sprida information och samla in namnunderskrifter i
Askersund och med omnejd. Och stödet verkar stort. Elisabeth är också aktiv
miljöpolitiker i Askersund. Så länge det finns människor med stor känsla för
miljön som Elisabeth finns det hopp. Det är bara att hoppas på att kampen ska
ge resultat. Utan rent vatten och bra miljö ser framtiden mycket mörk ut för
mänskligheten framöver.

§
Lägger ut klippet från 1950 för att visa hur kampen såg ut då:

§