Torgparken i Askersund återinvigdes i sommars efter
en omfattande renovering och upprustning. Och de allra flesta blev mycket
nöjda. Inte minst de som tidigare haft svårt att ta sig in i butikerna. Nu är det inga problem med tillgängligheten. Men hade en gammal ägare
till området, en Sundblad, fått bestämma
skulle det ha byggts en basar/galleri istället för torgparken. Han tyckte det fanns
nog med parker i närheten till torget.

I en skrift om ” Askersunds stad i Örebro län samt
de tolf äldsta och största slägterna” tryckt 1885 ger G O Sundblad några
välmenta råd till de styrande i staden om torgparkstomten. Vännen Eric Englund i Askersund har genom
skriften verkligen satt sig in i ämnet och hur Sundblad tänkte. Han hade till
och med skrivit vilka mått på den nya byggnaden som skulle gälla. Det har Eric
tagit fasta på och gjort en skiss på byggnaden. Det fanns byggnader runt hela torget i början
på 1800-talet. Även utmed Stöökagatan där torgparken finns i dag. I december
1880 utbröt det en brand vid Sundbladska gården, utmed norra sidan av torget.
Inom en halvtimme stod hela den långa träbyggnaden i ljusan låga. Några nya
byggnader uppfördes aldrig och efter några andades torgparken. Det tyckte G O
Sundblad var fel. Därför de goda råden.

Skiss av Eric Englund

Eric Englund

”Att nu förstöra en så förmånlig byggnadsplats, med
för handeln tjänligt läge är inte så välbetänkt. Handelshuset skulle kunna
inbringa samhället en betydande inkomst”, skrev Sundblad.

”Minska trängseln på torget under marknader och
torgdagar, för de besökande köparna i regn och oväder. Mitt förslag är att
bygga en basar längs hela torgsidan av trä eller tegel. Tegelbruken vid Vättern
leverera teglet nästan fraktfritt. Huset ska fördelas i butiker för manufaktur,
kortvaru, bok –och all finare handel åt hela torgsträckan”, var Sundblads råd.

Sundblads råd var också att göra en övervåning som
skulle bli en av de grannaste i stan. Våningen skulle kunna ge markägarna,
Askersund stad, en stor ekonomisk vinst.

”Tänk nyttan av en basarbyggnad. Inte minst i regn
och fult väder där folk från alla klasser kunde träffas. Få en kort pratstund och få reda på dagens nyheter. Det skulle bli en minskning av krogbesök. Även
sedlighet och uppförande skulle ha mycket att vinna på en basarbyggnad genom
ständig närvaro av bildade personer”, ansåg Sundblad.

I bakgrunden syns Sundblads hus till höger för branden 1880

Torgparken 2015

Största delen av häftet innehåller också en mycket
utförlig redovisning av släkterna
Sundblad, Lindblad, Berg, Vahlenberg, Lundberg med flera. Intressant läsning
för den som tycker om lokalhistoria. Som Eric och jag.