Gamla kyrkogården utmed Storgatan i Askersund har
snyggats upp. Det som händer nu är att ett prydligt järnstaket sätts upp utmed
gatan. En parkering har byggts intill den gamla kyrkogården. Förr var den häck
utmed gatan som krävde stor skötsel och inte alltid var så vacker. Men nu blir
det fint när allt klart.