I augusti 1949 började jag min skolgång i Kyrkskolan
Askersund. Sedan dess har det hänt mycket både med den stora röda träbyggnaden vid vattnet från 1926. Och med mej också. Men
nu ska det handla om Kyrkskolan. Mina minnen från den skolan är inte mycket att
skryta med. Tyckte de första åren var ganska trista. Men de fanns också de som
tyckte det var roligt för att få lite balans på det hela.

Kyrkskolan blev färdig för inflyttning 1926. Bilden är från den tiden och kommer från Leif Linus arkiv.

Kyrkskolan 1949
Hamnhuset (Kyrkskolan) i dag

Vid senaste fullmäktig godkände församlingen att
Askersundsbostäder AB får köpa skolan för 9,2 miljoner kronor. 200 000
avser inventarier. Syftet på kort sikt är att hyra ut lokalerna till Askersunds
kommun till ett hem för ensamkommande barn. På lång sikt kan fastigheten bli
lägenhetsboende. Enligt ordföranden i Askersundsbostäder Rolf Karlsson, skulle
det bli ett av stadens attraktivaste lägen. Så sa han i fullmäktige. Det var
precis det som Askersundsbostäder ville göra för drygt tio år sedan. En ritning
fanns framme, men den gången blev det stopp. Kommunen gjorde istället upp med
Askersunds församling om byggnaden, trots att det är ett helägt kommunalt
bolag. Bostadsbolaget vill riva och bygga nytt.

Ritning på ett tänkt bygge vid gamla Kyrkskolan. Bostadsbolaget kommer aldrig över tomten.

Församlingen hade planer till att använda gamla
Kyrkskolan till sin egen verksamhet, men hade svårt att hitta
användningsområden. Det ledde också till försäljning. Makarna Franzèn tog över
huset och har gjort en totalrenovering.
Bland annat med ett antal rum och ett restaurangkök. Det var en mycket stor
satsning. Huset bytte också namn från Lindbogården till Hamnhuset. Nu blev det
inte den succé som man hade hoppats på, därför valde man att sälja till det
kommunala bolaget.

Gamla tidningsklipp

År 1979 tog kommunen beslut om att förvandla
Kyrkskolan till vandrarhem och föreningsgård. Vandrarhemmet i Lindbogården blev
mycket populärt med närhet både till stan och småbåtshamnen. Men det fanns ett
problem. Kommunens personal fick sätta upp lösa väggar inför varje säsong, för
att dela av de stora klassrummen med. Det gjorde man i många år, men så skulle
Kyrkskolan användas till annat och då åkte vandrarhemmet ut.
Lokalerna har
sedan används för vuxenundervisning av olika slag. Det har funnits musikgrupper
där och föreningarna har haft sina träffar där. Ibland har den ståt helt
oanvänd och kommunen som var tidigare ägare har eldat för kråkorna. Den stora
grejen med skolan var att stadens ungdomar skulle få en egen gård. Hösten 1980
drog verksamheten igång, men gamla Kyrkskolan blev inte den succé man hade
väntat sig. Ansvarige Börje Bohman gjorde allt han kunde för att stället skulle
bli populärt och fyllt med aktiviteter. Börje ville inte att skolbyggnaden bara
skulle bli en värmestuga. Ett gårdsråd bildades med ungdomar och ledare. Men
det var hopplöst att få stället populärt bland stadens ungdomar.

Efter något år kom förslag på att byta namn på den
gamla skolan. Ungdomarna tyckte inte att Kyrkskolan var något bra namn på en
ungdoms-och föreningsgård. Folk fick lämna förslag och sedan blev det röstning.
Då 11-åriga Ann-Sofie Granström, kom med förslaget Lindbogården. Som tack för
hjälpen fick hon ett presentkort av fritidsnämnden på hela 50 kronor. Från
början var det svårt få folk att säga Lindbogården. För det flesta var det
fortfarande gamla Kyrkskolan. Men det har ändrat sig med åren. Lindbogården
blev ett vedertaget namn hos de flesta. Ann-Sofie och hennes pappa Max kopplade
namnet till platsen intill skolan, Lindbomossen.

Askersundsbostäder AB har mera saker på gång.
Bolaget vill nämligen också köpa fastigheten Norra Bergen 49 av kommunen. Fastigheten
omfattar bland annat Vattentornet, gamla Samrealskolan (kulturskolan) samt
några mindre byggnader. Bostadsbolaget förbinder sig också att upprätta en
detaljplan för området som ska innehålla bostäder och en ombyggnad av gamla
skolan på Norra Bergen till lägenheter. Det blir möjligt när kulturskolan som
finns där i dag flyttar till nya Sjöängen.
Bostadsbolaget lovar också att behålla
Vattentornet exteriört, eftersom det är ett viktigt landmärke för Askersund.
Under många år har duvorna haft sin bostad i vattentornet, men nu kanske det
blir några andra bosättare i tornet. Bostadsbolaget vill också ha förtur att
köpa Norra Bergens äldreboende när ett nytt äldreboende står klart. Köpesumman
för fastigheten kommer att ligga runt 3,5 miljoner.

Vattentornet är ett riktmärke för Askersund
Samrealskolan som i dag är Kulturskola. Och som så småningom ska bli lägenheter.

Ännu är inga kommunala beslutat fattade när det
gäller Norra Bergen 49, men vad jag förstår är det bara en formsak. Så brukar
det vara när ärendena når så långt upp som till kommunstyrelsen. Det kan bli
några mindre justeringar. Några politiker är vad jag förstår motståndare till
att bostadsbolaget ska få förtur till köpet av Norra Bergens äldreboende.

OBS! Finns också på Word Press:ovedanielsson.se

.