De flesta som bygger villor i dag får monteringsfärdiga
hus. Det gäller bara att pyssla ihop prylarna så det blir rätt. Ungefär som en
IKEA-möbel. Så var det inte förr i tiden. Då var det lösvirke som gällde. I
Askersund finns ett av stadens och länets första monteringsfärdiga hus på
Villagatan. En helt ny byggnadsmetod som väckte uppmärksamhet.


Helge Rosenberg.
Bild:Eric Englund

I mitten på 50-talet satsade bensinstationsföreståndare
Helge Rosenberg på den nya metoden. Många tyckte nog det var lite vågat. Men
med facit i hand var det en riktig satsning. Villan finns kvar och det har
aldrig varit några problem med huset. Källartaket och betongbjälklagret anlände
färdiggjutet på lastbil. De 28 sektionerna placerades likt bitarna i puzzel
över de uppmurade källarväggarna. Sektionerna vägde 450 kilo. Enligt
tidningsreportage från den tiden utfördes arbetet i ett imponerande tempo. På
fem timmar var hela källartaket och bjälklagret på plats.

Verkmästare Larsson förklarade att det fanns många
fördelar med ett monteringsfärdigt hus, inte minst ekonomiskt. Ett vanligt
bygge skulle ha kostat 32 kronor kvadratmetern vid den här tiden, men
Rosenbergs hus låg på 27 kronor kvadratmetern. Normalt tog gjutning av massiva
betongbjälklager ta fyra dagar. Nu kom allt färdigt till byggplatsen på
Villagatan. Taksektionerna var också färdigputsade med stålplåt när de kom.

Bilder från bygget på Villagatan 1954

Ansvarig byggherre var David Fors. Rosenberg och
Fors bodde grannar på Aspgatan vid den här tiden. De pratade ihop sig om det
första monteringsfärdiga huset i Askersund. Lite vågat, men varför inte. Det
blev bra och sedan följd en rad hus med samma byggnadsmetod både i Askersund
och i länet. I dag är väl lösvirkehus ett undantag. Askersundarna uppmanades
också att gå och titta på nymodigheten. Hur stor folksamling det blev har jag
inga uppgifter. Helges son Jan minns inte heller. Han var ung och hade andra
intressen än att kolla på monteringsfärdiga hus. Men han bor kvar i huset från
1955 och kan konstatera att det blev ett rejält bygge. Pappa Helge och byggare
Fors satsade rätt och blev lite föregångare när det gäller byggen i Askersund.
Och i länet. Tänk vad god grannsämja kan
betyda. Bland annat ett bra monteringsfärdigt hus. Det första i Askersund.