OBS! På WordPress:ovedanielsson.se, går det att få texterna större för den som önskar.

Jeanette Nilsson är ledamot i kultur-och tekniknämnden för folkpartiet. Hon är också ersättare i barn-och utbildningsnämnden. Det är inte helt vanligt att politiker skriver medborgarförslag.