Laga mat tre gånger om året och så djupfryser ni
alltsammans! Det var uppmaningen till landets husmödrar i mitten på 50-talet.
Det skulle stunda gyllene tider för alla som hade hand om familjernas
matlagning. Och ofta var det husmödrarna som hade ansvaret för maten på den
tiden. Alla skulle glida in en djupfrysningsera som skulle ge tid år andra
aktiviteter.

Torsten Adenby från en teckning av Erik Hermansson

Mannen bakom uppmaningen var ingen mindre än
riksbekante Torsten Adenby, kanske mera känd som Gösta ”Snoddas” Nordgren
manager. Adenby och ”Snoddas” besökte
Askersund ett antal gånger, både privat,
och genom bandyn. ”Snoddas” spelade som bekant bandy för Bollnäs. Adenby själv hade varit aktiv i
Stockholmska Mälarhöjden. ”Snoddas” hade också gästat stan som sångartist ett
antal gånger.


Torsten Adenby hade varit bandyspelare i Mälarhöjden. Här längst till höger i en bild från Rekordmagasinet 1944.

1955 hade samarbetet mellan ”Snoddas” och Adenby
havererat. Det handlade om pengar och skatteskulder. Adenby var nu tillbaka i
Askersund för att prata sig varm för djupfrysning. Han representant för en
nystartad firma som sålde köksmaskiner. Under sina resor med ”Snoddas” hade
Adenby gjort en marknadsundersökning för hushållsmaskiner. Och det fanns
intresse. I en buss kunde han förevisa moderna och praktiska köksmaskiner som
skulle förenkla och förbilliga matlagningen för alla storlekar av familjer.

Vid sitt besök i Askersund upplyste han om att det
fanns planer på en djupfrysningsanläggning mellan Gällevare och Kiruna. Det fanns
uträkning med den placeringen. De olika djuren kunde tas vid bästa tidpunkten,
djupfrysas och sedan så småningom fraktas ned till mera bebyggda trakter för
fortsatt transport. Adenby räknade med att firman skulle ha fyra fabriker inom
fem år som skulle sysselsätta 4 000 personer. Adenby räknade kunna skapa
en idealutrustning som alla husmödrar bara kunde drömma 1955. Jag har inte
klart för mej hur slutresultatet av Adenbys satsning blev. Men nog lagar folk
mat fler gånger än tre gånger om året nu för tiden.

Om alla följt Adenbys ide om matlagning bara tre gånger
om året skulle alla matlagningsprogram, nya kokböcker och alla köksbyten som sker
i dag ha varit helt onödiga. Matlagning tre gånger om året kräver inte så stora
satsningar. Det skulle räckt med några stora frysboxar och en skaplig spis.

Adenby hade en tendens att överdriva och särskilt då
fisketurerna med ”Snoddas”, och Harry ”Moffingen” Karlsson, på Alsen i
Askersund. Enligt Adenby stod braxnarna så tätt efter stränderna att de fick
slänga sina metspön och plocka fisken med händerna. När det gällde ”Snoddas”
menade Adenby att han inte hade något sinne för klockor. Han kunde aldrig lära
sig att komma i tid något uppträdande. Han fick hämta ”Snoddas” i bil och dra
honom till platser där han skulle uppträda. Det var också problem med
repertoaren. Den var begränsad och han vägrade sjunga visor som förslogs. Han
sjöng med blicken fastklistrad i sitt eget sånghäfte. Adenby betonade trots
allt bråk att ”Snoddas” och han hade haft det mycket trevligt på sina turnéer.

Bloggen finns också på Word Press:ovedanielsson.se