Lite med tanke på vad som händer i Europa i dag. En
liten text för att friska upp minnet om vad som hände på 50-talet just i
Ungern, som nu är ett högaktuellt land igen. Bara en liten återblick.

Bastedalens herrgård fylldes av flyktingar just från
Ungern i augusti 1958. Massor av folk flydde från Ungern efter folkupproret i
mot regeringen och det stora Sovjetinflytandet. Proteserna ledde till en väpnad
kamp. Upproret kvästes av sovjetarmén. I november 1956 upphörde motståndet och
folk började nu fly från sitt land.

Bastedalens herrgård

Bastedalens herrgård hade stått öde men nu blev det
liv och rörelse i den gamla byggnaden skrev tidningarna. Det kom ett antal
flyktingar i en första etapp i åldrarna 14 till 19 år. De kom till Bastedalen
genom Inomeuropeisk missions försorg (IM). Flyktinggruppen kom från en vistelse
på Ekeborg utanför Värnamo. Enligt tidningsartikeln var grabbarna överförtjusta
över den vackra omgivningen och det rymliga och trevliga hemmet. Förhoppningen
var att de skulle erbjudas arbete på industrierna i Hammar. På den tiden var
både Hammars glasbruk och tegelbruket i Harge i drift.

Tre av grabbarna gick fortfarande i skolan och det
blev en fortsättning i Hammars skola. Vad jag vet etablerade sig de flesta i
trakten och började jobba. Som alltid i sådan här sammanhang flyttade också
några till större städer, med andra möjligheter. Förhoppningsvis kommer den
stora flyktingvågen att få en lösning även den här gången. TV-bilderna från
oroshärdarna är skrämmande.