Stationsskrivarna Göthe Andersson och Håkan Persson, år 1955. De var säkra på att det skulle bli en historisk bild när de båda satte sig på trallan.

För 60 år sedan bröts järnvägsförbindelsen i
Askersund med stora vida världen. I augusti 1955 anlände rälsbrytarlaget till
Askersund station för att börja bryta upp järnvägsrälsen vid stationen. Gänget
lämnade kvar en mindre rälsstump som skulle brytas senare. På den stumpen kunde
den gamla trallan köras, men mitt framför stationshuset var stopp. Stationsskrivarna Göthe Andersson och Håkan
Persson tyckte att det var mycket sorgligt. Men de ställde upp för en
tidningsbild för Askersunds-Tidning sittande på den gamla trallan. De menade
att det skulle bli en historisk bild som togs 1955. Det var då Askersund
förlorade sin järnväg. Vet inte hur historisk bilden blev. Kanske det ändå det
var synd att rälsbrytarlaget inte sparade rälsstumpen. Den hade ändå kunnat
påminna alla om att det hade funnits en tågförbindelse till Askersund en gång i
tiden.

Gammalt vykort då järnvägen drog fram i kanten av Strandparken.Till vänster folkskolan.

Enligt gamla rykten var det meningen att stadsbanan
Stockholm-Göteborg skulle dras över Askersund. Pamparna skulle då ha motsatt
sig järnvägsbygget, med motiveringen att de skulle få sin nattro förstörd. Den
stora järnvägsknuten blev i istället Hallsberg. Det är en bra historia när man
tröttna på alla lokalpolitiker för att det inte händer något. Nog snabbt.

Men historien är helt enkelt för bra för att vara
sann. Hallsberg var helt enkelt ett bättre alternativ som järnvägsknut mellan
de båda storstäderna. Att Askersund missade på grund av dålig nattsömn för de
styrande, är att ge dåtidens styrande allt för stor betydelse. Besluten om
stambanan togs på ett helt annat plan och då hade det ingen betydelse om
pamparna kunde sova eller inte. Askersund fick ändå en egen järnväg. En
smalspårig järnväg till Lerbäck. Invigningen skedde 1884. Stationshuset finns
kvar och är en kulturklenod för kommunen

Det enda som vittnar om att Askersund ändå haft en
järnväg – förutom stationshuset är namnet Banvallsvägen som finns i kanten av
Stadsparken. Och så finns det en informationstavla vid stationshuset som
berättar stadens järnvägshistoria. Järnvägsbolaget fanns kvar många år efter det
att järnvägen fanns kvar. Bolagsstyrelsen och dess aktieägare träffades en gång
om året för att ta del av den tunna verksamhetsrapporten och äta en god lunch.
Det fanns lite pengar att festa för. Men nu har bolaget gått i graven.

Klockan pryder fortfarande stationshuset. Och nu går det också rätt.

Många har skämtat om järnvägsbanan mellan Askersund
och Lerbäck. I skämttidningen ”Söndags-Nisse” gjorde tecknaren Oskar Andersson,
OA, en vanvördig teckning från stationen i Askersund. Några buspojkar såg till
att tåget inte kom någon vart.

”Nä, hö nu pojkar va ä de för sabla skoj! Släpp
tåget!” var stinsens kommentar på teckningen.

Det största som förmodligen hänt vid stationshuset i
Askersund är konung Oscar II besök 1898.
Veckor i förväg hade mottagningskommittén dekorerat staden och
stationshuset. Besöket ägde rum den 7 juni och det var en strålande dag. Trots
det vackra vädret var kungen på ett uruselt humör. Han förklarade att kyrkan
var smutsig och pennan som han skulle skriva sin namnteckning med var den
sämsta han skrivit med. Kungen blev dock på lite bättre humör när flickorna vid
flickpensionen vinkade från sin balkong. Ett fatalt misstag inträffade också
när stadens representant skulle hålla det korta avskedstalet vid hamnkajen.
Talet lästes från ett koncept, som var dolt i botten på cylinderhatten. På ett
ställe hade han tänkt göra en konstpaus och hade därför i konceptet skrivit:
Här göres ett uppehåll”. I ivern och nervositeten lästa han med högtidlig röst
även det som inte skulle sägas högt. Enligt Joel Haugard i Askersundia så
uppfattade inte kungen turligt nog det pinsamma misstaget.

Bild från kung Oscar II besök i Askersund. I bakgrunden stationshuset. Kungen var inte i form vid det här besöket

Senare kungabesök har varit betydligt trevligare.
Det har varit snälla och frågvisa kungar som besökt Askersund.