Bilden är på
sågverket som låg vid Alsens strand vid nuvarande Strandparken. Gamla skolan
till höger.Vattentornet skymtar i bakgrunden. Bilden kan vara från 20-30-talet.
En bild som jag fått från ett dödsbo och som jag aldrig sett tidigare. Leif
Linus har också bidragit med bilder och Eric Englund med en karta. Bloggen har
också gått på Facebook och WordPress:ovedanielsson.se. Men alla är ju inte med på
alla sociala medier, därför får det också gå på min blogg. På WordPress går det att få upp bilder och text lite större.

Karta från Eric Englund.Sågverket låg innanför de blåa linjerna

Från Leif Linus bildarkiv
Bild från Leif Linus bildarkiv