Delar av
gamla bryggeriet i Askersund ska förvandlas till lägenheter. Utvändigt är
arbetet i full gång. Ägaren Klas Stjernström har också den goda smaken att
återställa skylten” Askersunds bryggeri” på väggen. I en av byggnaderna finns
Klas ytbehandlingsföretag Galfa. Vidare har han byggt upp en nostalgimack i
källaren, men har också en biosalong på gång. I första skedet räknar Klas med att bygga sex
lägenheter i olika storlekar och behålla så mycket som möjligt av det gamla.
Utsikten mot hamnen och vattnet kommer att bli en höjdare. I delar av lokalerna
som nu ska bli lägenheter bryggdes förr öl. Enligt bryggmästare Bergström så
var det av landets godaste öl. Han byggde sitt påstående på att vägarbetarna
berömde hans öl. De var experterna.

Juli 2015Äldre bild från Leif Linus arkiv

På grund av den planerade ombyggnaden har det gjorts arkeologisk förundersökning mellan gamla kyrkogården och bryggeriet. Det fanns
misstankar om att kyrkogårdens gräns gått längre väster ut i gamla tider innan
bryggeriet uppfördes i början på 1800-talet.
Man trodde att den sista raden av gravar fanns bevarad mellan
kyrkogården och bryggeribyggnaden. Kyrkogården anlades i enlighet med den plan
som upprättades inför bygget av Askersund stad i mitten av 1600-talet.
Gravplatsen var också i bruk fram till 1800-talet då den flyttades utanför
staden. Undersökningarna som gjorts nu visar att kyrkogården aldrig sträckt sig
längre västerut ut än vad den gör i dag. Inga benrester, med undantag från ett överarmsben
som hamnat i slänten mot bryggeriet vid omgrävningar av äldre gravar. Inga gravar
har hittats från äldre tider konstaterar Arkeologgruppen AB.

Syftet med förundersökningen var att skapa ett bra
underlag för Länsstyrelsens bedömning av ärendet för vidare bedömningar. Om det
funnits fornlämningar ska det behandlas på ett visst sätt.

Lasse Pettersson ordnade tillbaka texten på Varmbadhuset.

Gamla väggskyltar är viktiga för att påminna om vad
byggnaderna användes till en gång i tiden. Det har Klas gjort och det gjorde kommunen
också när det gällde gamla Varmbadhuset. Bokstäverna synts svagt, och efter
tjat från mej i krönikor såg byggnadsansvarige Andersson till att bokstäverna
målades fram igen. Kanske det var för att slippa tjatet. Tycket det var viktig.
Nästan alla skolbarn i Askersunds tätort fick besöka Varmbadhuset en gång i
veckan. På den tiden var det inte så vanligt med badkar och duschar i
lägenheterna. Men en gång i veckan såg skolan till att ungarna blev riktigt
rena. Själv tillhörde jag en av många som fick vandra från gamla Kyrkskolan över
Sundsbron till tvagning i Varmbadhuset.

Bloggen finns också på :ovedanielsson.se. Där går det att få bilder och text större om det skulle vara så. Även na.se har bloggarna.