Emanuel Bernström och Mikael Rehnberg, målar om huset på Lilla Bergsgatan 29.

Många äldre hus
i Askersund rustas och målas om.
En del byter också tegel på taken. Ägarna är rädda om sina gamla trähus. Som vid Lilla Bergsgatan 29. En gård som förr
kallades Romanoff –gården. Många har
funderat över namnet, men enligt uppgifter jag fått var ägaren från
Snavlunda och bar namnet Karlsson. Han
var ryssvänlig och besökte landet en längre period. När han kom tillbaka bytte
han namn till Romanoff. Kan inte garantera sanningshalten i det hela, men
äldre människor har berättat.
Nuvarande husnummer stämmer inte med dagens. Annonsen är från 1924