Den nya trappan kan användas till mycket. Det är lite av scen för tal och musik.

Det blev mycket på en gång när Torgparken i
Askersund skulle återinvigas på fredagsmiddagen. Samtidigt skedde också
invigningen av festivalen ”Folk,Blues och Jazz i Askersund”. Och inte nog med
det. Bostadsrättsföreningen som har sina hus i kanten av Torgparken tilldelades
ett tillgänglighetspris. Nu kan alla ta sig in i butikerna i anslutning till
parken utan problem. Kommunen fick också ta emot tillgänglighetsflagga av en
organisation som jobbar med sådana frågor. De senaste åren har Askersunds
kommun abonnerat på en sådan flagga. Något som visar att man jobbar med frågor
som gör det lättare för alla att komma till platser, dit alla andra kan komma.

Kommunalrådet Eriksson delade ut ett tillgänglighetspris till ordföranden Benny i bostadsrättsföreningen som äger husen intill Torgparken.

Och så skedde förstås den sedvanliga
avprickningen med en röd bock. Det skedde som sig bör uppe på krönet av den
stora trappan. En trappa som också kan
användas till scenframträdanden och tal.
Och strax intill var den
nystartade uteserveringen fylld
till sista plats i det vackra vädret.