Jan-Åke Looström, ska lämna in ett förslag om utsmyckning vid södra infarten till Askersund. Inte i själva rondellen utan på gräsmattorna söder och norr om infarten. Looström vill se två båtankare i trä där. Han vill att bilisterna ska uppmärksammas på Askersund som sjöfartsstad.