Storgatan i maj 2015.
Bild:Ove Danielsson
Storgatan 1962.
Bild Eric Englund

Förr i tiden var det mycket
att viktigt i Askersund att utsikten
från torget ned till vatten inte var
skymd. Det skulle inte vara några fula buskar som skymde. Utsikten skulle locka
ned folk till vattnet och hamnområdet till en stunds avkoppling. Så hade det
alltid varit och så skulle det förbli. Åtminstone trodde de flesta
Askersundsbor så. Närheten och utblicken mot vattnet var ändå något av stans
stolthet.

Storgatan 1962
Bild:Eric Englund

I mitten på 1990 –talet hände
något vid Fisktorget. Utsikten från torget utmed Stöökagatan ner till hamnen
förmörkades helt. En kyrkogårdsliknande
plantering med barrväxter anlades bara en halvmeter från stenkajen. Minns som
journalist att näringsidkarna i hamnområdet var mycket irriterade på kommunens
plantering vid kajkanten. Vattnet lockade folk till området, men barrväxterna
skymde. Nu är buskarna borta och torget har gjorts till parkering.

Storgatan vid i början av 1900-talet.
Från Leif Linus arkiv

Namnet Fikstorget kom ganska
sent upp som ett namn på en skylt. Många
i Askersund kanske tycker det är ett märkligt namn på den fyrkantiga grusplanen
som nu blivit parkering. Namnet på platsen är gammalt, så det var bara en
återgång till en svunnen tid när skylten kom upp. De äldre planteringarna från Fisktorget
och Sundsgatan norr ut, anlades i början av 30-talet av en privatperson.

Stöökagatan mot Alsen på 50-talet.

I mitten av 1800-talet ägnade
sig Askersundsborna åt planteringar och utsikter, såväl på offentliga platser
som på den egna tomten. I början av 1800-talet blev Borgmästareholmen
förvandlad till en vacker park. Holmen hade tidigare varit helt kal. En man vid
namn, Felix Beckman, uppmanade folk att skänka pengar till trädplanteringar in
mot staden. Beckman tyckte det var behagligt att närma sig städer som var
omgivna av alléer. Det är väl bara att hålla med, även om det nu börjar bli
tunnsått med stadsalléer. Om det överhuvudtaget finns några kvar…

Minns en person som ständigt
kämpade för att utsikten på toppen av Storgatan vid Sofia Magdalena kyrka ut
mot Alsen skulle var som den alltid hade varit. Utan skymmande träd. Under en
period var utsikten borta, men det är betydligt bättre i dag. Till bloggen har
jag med Eric Englunds löfte lånat några 60-talsbilder som han plåtat. Eric har
många fina bilder från Askersund med folk i rörelse på gatorna. Leif Linus
brukar låna ut bilder, det finns också vykort och själv har jag fotograferat en
del. Det är en blandning, men jag brukar skriva vad bilderna kommer ifrån. Det
kan kanske blir någon miss ibland och då får jag skylla på den mänskliga
faktorn.