Under den senaste månaden har en bil har en bil
stått parkerad utanför Jakobssons radio och polisstationen i Askersund vid
Väderkvarnsgatan. Alla är väl ense om att bilen inte kan stå där, utan den är
lappad både av det inhyrda parkeringsbolaget och av kommunen. Den är inte låst
och det finns information om ägaren men bilen står kvar.

Parkeringsböterna måste
bli dyra om man får tag på ägaren. Själv fick jag betala 800 kronor sedan jag
stått två meter för nära gatukorsningen Lilla Bergsgatan-Stöökagatan för en tid
sedan. Jag var borta i tio minuter. Tydligen vet man inte vad man ska ta sig
till med bilen. Bortforsling verkar vara det enda alternativet om den inte ska
stå kvar hela sommaren. Det vore tråkigt
både för Jakobsson och polisen.