Mathilda
Lind, Askersund, har skrivit en mycket intressant C-uppstas om auktionshandeln
i Askersund åren 1765-1769. Hon har också tagit fram fakta vad gäller kommersen
i Askersund under 1700-och 1800-talen.

Syftet
med studien är att få en inblick i hur andrahandsmarknaden tecknade sig i
landsbygdsorten Askersund under perioden. Det kanske inte är så konstigt att
Mathilda valt just det här ämnet. Pappa Erik driver auktionskammaren i
Askersund sedan ett antal år tillbaka. Mathilda studerar och har under de
senaste fem somrarna guidat vid Stjernsunds slott.

Mathilda har döpt sin
uppsats till : Under klubban!
En
undersökning av hushåll och konsumtionsmönster utifrån Askersunds
Auktionskammares protokoll mellan åren 1765- 1769.

Nedan
bara ett lite plock ur Mathildas omfattande uppsats. I den finns tabeller både
på köpare och föremål som köpts in. Och hur många gånger folk varit på
auktioner. Ett tips är att skaffa sig uppsatsen. Intressant läsning hur folk
levde i Askersund på den tiden.

” Till skillnad från
tidigare forskning har jag i denna undersökning valt att konkret gå ner på
mikronivå och undersöka enskilda individer och deras hushåll. Jag har med denna
uppsats också valt att följa föremålen in i hemmet och tillvaron, för att på så
sätt öka förståelsen för hur vi konsumerade under tidig modern tid. Att på nära håll följa ett föremål från
auktionsplatsen in i hemmet kan förbättra kunskapen om vilka behov och
prioriteringar människor hade i olika skeende av livet. Auktionshandeln blir
därför en viktigt pusselbit till kunskapen om hur människor fick tag på
föremål, hur dem tänkte och vilka val dem gjorde”, skriver Mathilda

”I 1760-talets Askersund levde en gång en handelsman
och borgare vid namn Gustaf Sandberg. Tillsammans med sin nyblivna hustru Stina Lundberg
var han bosatt ett stenkast från stadens lilla torg. För att möblera upp det
gemensamma hushållet och införskaffa föremål gick Gustaf vid ett flertal
tillfällen på auktioner som anordnas runtom i trakten. Under våren år 1765,
bara några månader efter giftermålet bevistade han en auktion som hölls utanför
staden, och ropade där in ett baktråg och en spinnrock.
År 1766 fick familjen tillökning när dottern Stina föddes, och i
december året därpå kom även dottern Catharina till världen. Den 5 september
1769, alldeles innan nedkomsten anordnades en auktion i stadens rådhus efter
den avlidne handelsmannen Peter Carlberg. Vid nämnda auktion ropade Gustaf in
en vagga och ett par extra lakan”.

Ett gammalt auktionsprotokoll.

”Trots den här
inblicken i handelsmannen Gustaf Sandbergs och hans familjs ekonomiska och
sociala tillvaro under några år är dagens kunskap om vardagskonsumtion under
tidig modern tid tämligen begränsad. I synnerhet när det kommer till hur
människors ekonomiska planering tecknade sig. Dels på grund av bristen på
material, men också för att tiden före industrialismens intåg länge har
betraktats som homogen och oförändrad när det gäller konsumtion. Perioden har
framförallt setts som stillastående för dem mindre bemedlade. En vedertagen
tolkning har därför varit att obesuttna till skillnad från högreståndspersoner
förmodligen inte konsumerat i någon större utsträckning”.

”Det
äldsta kända auktionsprotokollet för auktionskammaren i Askersund härrör från
år 1764. Startåret 1765
motiveras med att det empiriska underlaget komparerats med andra källor.
Material som visat sig välbevarat och intakt för åren ”1765- 1769”. Enligt
de äldsta bevarade auktionsprotokollen från staden Askersund torde den första
auktionskammaren ha etablerats år 1764. Den förste auktionsförrättaren uppges
ha varit en förmögen rådsman och borgare i staden vid namn Johan Lemon”.

”Näst efter husgeråd och möbler utgjorde kläder och textil dem
vanligaste varukategorierna, och alla ropade vid något tillfälle in kläder
eller textilföremål. Liksom för möbler och husgeråd indikerar
auktionsprotokollen att det kunde finnas flera tänkbara motiv till vilka kläder
man köpte och när. Dels kunde det handla om kläder för eget bruk. Ett exempel
är stadstjänaren Anders Westerberg som var ogift och levde helt ensam under
delar av undersökningsperioden. År 1766 och 1767 fanns en inneboende piga och en
dräng i hushållet. Av Anders Westerbergs totalt 25 auktionsinrop utgjorde en
tredje del kläder. Han ropade in allt från ”herr skiortor” till en ”blå slag
rock” och ” 1 par stöflar”. Även borgmästaränkan Katharina Sundblad ropade vid
en auktion den 25 april 1765 en ”Blåvitrandig lång dam skiorta” . Handelsmannen
Samuel Röding ropade den 1 augusti 1768. Den auktionen bevistar han enkom för
att köpa ”en randig tröja” och ”1 par ul strumpr”.

Erik Lind-Mathildas pappa-driver sedan många år Auktionskammaren i Askersund. Bilden är från boken ”Askersund-småstad vid norra Vättern”.Fotograf Ulla-Britt Jonsson.

Det var lite ur Mathildas uppsats. Men det finns många fler intressanta
uppgifter att hämta där för den som är intresserad av gamla Askersund och hur
man levde där en gång i tiden. Mathilda har gjort en värdefull insats.