Bild från skol-och kulturbygget i mars månad. Sedan dess har det hänt en hel del. Tar två bilder i veckan från två olika ställen som går på kommunens hemsida. Bilderna är tagna från samma plats, i norr och söder.

Det finns förslag i Askersund om att inrätta en ny
tjänst som producent med övergripande ansvar för kommande evenemangserbjudanden
i ny Sjöängens kunskap-och kulturcentrum. En nödvändighet proffsig satsningen för
att det ska bli bra. Tycker jag. Annars är
risken stor att byggnadens multisal kommer att stå outnyttjad under långa
perioder och att satsningen inte får den effekt som politiker och askersundarna
har pratat om.

Ärendet var uppe på kommunstyrelsen senast och gick
till återremiss. Tydligen var det politiska läget inte helt klart, trots att
man politiskt varit eniga om satsningen på Sjöängens kunskaps-och
kulturcentrum. Det skulle göras ett förtydligande av finansieringen av tjänsten
för att skulle få en tydligare helhetsbild. Som utomstående trodde jag det var
klart och att alla informerat sig om läget. Nu kommer ärendet tillbaka i juni.

Satsningar av det här slaget sätts alltid mot andra
verksamheter. Men som många politiker brukar säga i intervjuer på TV när
liknande frågor kommer upp: ”vi måste kunna göra både ock.” Och det gäller väl
i Askersund också. Förslag till beslut är att bevilja ett tilläggsanslag på
300 000 kronor för perioden september –december 2015. Någon har sagt att
det finns redan folk idag i den kommunala verksamheten i dag som kan ta hand om
det hela. Men jag tror inte det finns producenter som kan ta ansvar för en ny
multisal av det här slaget inom den kommunala verksamheten i dag. Men jag kanske har fel. I så fall måste även den tjänsten ersättas.

Det finns en referensgrupp för Sjöängen som har
tagit fram förslag på hur ett framtida evenemangsutbud i den nya byggnaden ska
se ut. Det bygger på att kommunen inrättar en producenttjänst som har ett
övergripande ansvar. Gruppen framhåller ett brett utbud av regelbundna
evenemang av hög kvalitet. Till det fodras ett professionellt och målmedvetet
arbete. Producenten ska också fungera som en länk och stöd för det lokala
kultur-och föreningslivet.

Multisalen på nybygget ger möjlighet till ett ökat
och till stora delar nytt utbud av evenemang i Askersund. Salen kommer att
svara mot de krav som Riksteatern och Svenska kammarkonserten har.
Förhoppningen är att ett brett och kvalitativ utbud av kultur ska göra
Askersund attraktivare bostadsort och destination.

Verksamheter i liknande anläggningar i Sverige drivs
ofta av en organisation med ett kommunalt huvudmannaskap eller i kommunala
bolag. Exempel på olika driftsformer finns i Gävle, Uppsala och Skara för att
nämna några. För att det ska fungera krävs ett målmedvetet och professionellt
arbete. Om inte är risken stor att multisalen står outnyttjad under långa
perioder och då får ju inte satsningen önskad effekt. Ofta måste bra
arrangemang bokas lång tid i förväg, i vissa fall flera år.
——————————–

Slutligen bara, det här är inget politiskt inlägg
utan en högst personlig åsikt. Jag är inte i den positionen som har något
inflytande på olika beslut. Men jag har en blogg där jag kan tycka till lite,
men sedan om någon bryr sig är en annan sak. Ska också säga att min information
kommer från handlingar jag har läst. Har ingen information om hur
snacket har gått. Och med utgångspunkt från de offentliga handlingarna tycker jag tjänsten som producent för Sjöängens kunskaps-och kulturcentrum är
självklar.