Fullmäktiges
andre vice ordförande och förra
oppositionsrådet i Askersund, Calill Ohlson, m, vill lyfta fullmäktige till en högre dignitet. Hon vill göra den
politiks debatt och informationen intressantare.

I ett öppet brev till fullmäktiges ordförande skriver
hon följande: