Flytta den nuvarande brandstationen till Posten
gamla lokaler vid Fredbergavägen/OKQ8. Så lyder ett medborgarförslag från Johan
Högberg och Mats Bergman.

De anser att läget av den kommunalägda
brandstationen vid Loggatan inte är bra. Den byggdes. Innan hyreshusen vid
brandstationsområdet. Förslagsställarna anser att den nuvarande fastigheten bör
rustas upp för att motsvara dagens krav på både räddningstjänst och på
arbetsmiljö. De menar också att det trånga läget också kan fördröja insatser på
grund av övrig trafik och bebyggelse.

Brandstationen vid Loggatan. Byggnaden syns i bakgrunden.

Postens lokaler står nästan tom i dag och skulle
passa utmärkt som brandstation anser Högberg och Bergman. Med en flytt skulle
man få en egen in-och utfart till Bergslagsvägen.

”Allt finns på plats, garage, förråd, personalrum.
En smärre upprustning och det är klart att flytta in. Fördelen blir då att
insatsen som kräver transporter på R 50 underlättas. Det blir också smidigare att
åka runt mot Åmmeberg och Zinkgruvan”, framhålls i medborgarförslaget.

Den gamla brandstation föreslås bli ungdomslokaler
för exempelvis programverksamhet, replokaler för musikgrupper och träffpunkt
för ungdomar som inte vill vara allt för långt från centrum. Ett annat
alternativ är också att tomten används för bostadsändamål.

Under många år fanns brandstationen på rådhustomten.
Utryckningarna skedde ut mot Stora Bergsgatan. Sedan byggdes stationen vid
Loggatan.

Brandstationen förr vid rådhustomten. Utfart mot Stora Bergsgatan

Gamla brandstationen. Rådhuset i bakgrunden

Det finns också medborgarförslag om att snygga upp
området vid norra infarten till Askersund. Någon har också föreslagit att
kommunen ska satsa på ett kallbadhus. Vidare finns det ett förslag införa
allmänna frågestunder i politiken för att förstärka demokratin. Ett
medborgarförslag om belysning vid återvinningsstationen bakom Coop i Askersund finns också.