Nu är rekryteringen av ny
näringslivsutvecklare i Askersunds kommun klar. Valet har fallit på Sofia Fredriksson,
idag företagsrådgivare på bank, och Sofia börjar arbeta i kommunen i mitten av
augusti.

Sofia är 31 år, civilekonom och
boende i Hammar i den södra delen av kommunen. Många askersundare känner igen
henne från föreningsliv och ridsportsammanhang.

Tidigare näringslivschefen Henrik
Olofsson finns kvar i organisationen som utvecklingschef med ansvar för
avdelningen Näringsliv & utveckling där bland andra näringslivsutvecklaren
ingår.

De direkta företagskontakterna
och funktionen att lotsa företagare till samarbeten, finansieringslösningar,
myndighetskontakter och andra liknande frågor kommer att handhas av Sofia Fredriksson.
I tjänsten ingår även ett aktivt deltagande i det regionala samarbetet Business
Region

Örebro, engagemang i
utvecklingsprojekt som arbetsmarknadskunskap i skolan, nyföretagarrådgivning

i samarbete med Nyföretagarcentrum Sydnärke och
många andra uppdrag.