Om allt går enligt planerna kommer den gula paviljongen
vid Sjöängsskolan att flyttas till Närlundaskolan. I så fall kommer det inte att ske förrän i
januari 2017 då nya skolan (KKC) står färdig. Anledningen till flytten är att
det behövs ytterligare lokaler (fritidslokaler) för behovsanpassad undervisning
vid Närlundaskolan. Det är krav från Skolverket. Initiativtagare till flytten är
Annelie Lööv, rektor för Närlundas rektorsområde.

Det har funnits tre olika förslag till placering av
paviljongen vid Närlundaskolan. Nu har man fastnat för en tänkt placering på gräsplanen
söder om Närlundahallen. Det finns fördelar med det enligt de personer som
ingått i processen. Detaljplanen godkänner en placering där. Övriga alternativ
har fodrat en detaljplaneändring. Flyttning av paviljongen är kostnadsberäknad
till 1,4 miljoner kronor. Det handlar bland annat om markberedning, vattenburen
värme, måleri, stängsel och en del annat som måste till. En liten brasklapp
också. Det finns inga beslut i ärendet ännu. Bara förslag.

Det har funnits flera intressenter till den gula
paviljongen vid Sjöngsskolan. IFK hade önskemål att få upp den till Solberga
IP, där det saknas lokaler nere vid fotbollsplanen. Idrotten har en gång
tidigare tagit hand om en paviljong som stod på rådhustomten. Den flyttades när
Rådhuset skulle byggas ut. Flytten gick till gamla IP där den användes till
omklädningsrum under många år. Byggare Allan Nordström stod för flytten. Det
skedde en natt och det var ganska komplicerat. En del affärsskyltar fick
skruvas ner för få utrymme för paviljongen på gatorna ut till IP. Men det gick.

Flytt av barack 1965 från rådhustomten ut till gamla IP

Stöökagatan