Torgparken april 2015. Gamla husgrunder har lagts i dagen.

Pågående utgrävningen i Askersunds torgpark väcker
stort intresse. Vad finns det under parkens gräsmattor en gång i tiden?
Sundbladska huset brann ner en blåsig decemberkväll 1880 och efter det anlades
parken. Många följer arkeologerna grävande och borstande på nära håll. En del
hela dagarna. Turistnäringen kanske borde satsa på en permanent utgrävning i
Askersund. Men då gäller det att hitta någon central plats där man kan hålla på
ett antal år.

Arkeologerna har hitta stengrundar från 1600-talet,
1700-talet och 1800-talet. Och en del föremål. Anledningen till att
utgrävningen sker just nu är att parken ska rustas upp och då vill man se vad
som fanns på tomten vid torget för mycket länge sedan.

Sundbladska huset i bakgrunden till höger. Där ligger nu Torgparken. Bilden är från Haugards Askersundiana.

PS! FLERA BILDER OCH MERA TEXT FINNS PÅ NA.SE UNDER ASKERSUNDSBLOGGEN. GÅ GÄRNA VIDARE DIT OCH KOLLA.