Tullavgifter blir allt vanligare. Biltullar i
Stockholm och avgift för att åka över nya bron i Motala. Bara för att nämna
något.

Östra tullstugan i sitt ursprungsläge i närheten av Tullplan. I bakgrunden Klippan. Från Leif Linus arkiv.

Reportage från Askersunds-Tidning 1925

Tullavgifter är en återgång till gamla tider. I
Askersund fanns förr tre tullstugor. En vid Sundsbron, en vid norrtull och en
vid östertull. Det senare huset finns bevarat i Askersunds hembygdsgård. Stugan
kom dit på 30-talet. Den stod öster om Tullplan innan den fraktades upp till
hembygdsgården.

Askersund hade fått rättigheter att få ta upp tullavgifter av folk som kom från
landet in till stan för att sälja livsmedel. Vid varje tullstuga fanns en bom
mitt över gatan. Ingen släpptes in till stan förrän tullavgiften var erlagd.

Tullavgiften växlade i storlek beroende på vilka
varor som skulle försäljas i stan. Tullstugorna tillhörde staden. Den som
skötte det hela fick bo hyresfritt i stugan och fick dessutom en liten avlöning
som ”tullnär”.

Farsan Sven tillverkade en gång i tiden modeller av tullstugan. De finns bevarade i hembygdsföreningens samlingar.

I hembygdsföreningens jubileumsskrift som kommit ut
i dagarna till medlemmarna finns det mera att läsa om stugan vid östertull. Kan
också nämna att farsan Sven gjorde ett antal miniatyrer av tullstugan som
skulle användas till sparbössor att ställa ut i stadens butiker. Pengarna
skulle gå till föreningens verksamhet. Stugorna finns bevarade i
hembygdsgården, men någon insamling blev det aldrig.

PS! Min blogg byggde på tidningsuppgifter från
mitten av 20-talet. Då var man helt övertygade om att östra tullstugan hade
klarat sig undan storbranden 1776. Men man hade fel. I hembygdsföreningens
jubileumsskrift kan man läsa att det gjorts en dendrokronologisk datering av
stockarna i stugan och den visar träden var fällda vintern 1780-1781, vilken
visar sig att stugan är byggd några år senare. Dendrokronologi är en metod att datera träden efter dess
årsringar.