Gruvdirektören Torells dröm om en ”småkyrka” i
Åmmeberg uppfylldes aldrig. Men planerna var långt framskridna i början av
60-talet. Åmmebergarna fick nöja sig med de kapell som fanns. Och Hammars
kyrka.

Sven Torell

Gamle direktören ville rädda Lokstallet och Vattentornet
i Åmmeberg genom att föra överföra byggnaderna från det materiella till det
andliga. Direktören vill skapa en småkyrka av Lokstallet och förvandla
Vattentornet mitt ån till en klockstapel.

Torell menade att en mindre ombyggnad av Lokstallet
mitt i samhället skulle få de mest kräsna kulturpersonligheter att vekna.
Enligt Torell skulle byggnaden passa utmärkt till en ”småkyrka”. Det skulle
inte behövas några större ombyggnader. De igenmurade fönstren på långsidan
skulle tas upp och förses med fönsterbågar som det hade varit tidigare. En
förlängning av byggnaden med ett kor vid de stora lokdörrarna skulle vara
ganska enkelt enligt Torell. I övrigt vill han att en arkitekt skulle ta hand
om det hela.

Småkyrkosystemet var på modet vid den här tiden. Det
behövdes ett Guds hus i varje by. Visserligen hade frikyrkorna upptäckt det långt
tidigare, men nu hade också stadskyrkan vaknat till. Människorna ville–i varje
fall till vardags-överge katedralsamlingarna.

Anledningen till att ”småkyrksfrågan” i Åmmeberg blev
aktuell i början på 60-talet var att gamla byggnader i anslutning till
anrikningsverket i Åmmeberg skulle bort och omdisponering av järnvägen var
aktuell. Mitt i den mindre attraktiva bebyggelsen fanns Lokstallet och
Vattentornet.

En insamling till en ”småkyrka” i Åmmeberg hade pågått
i många år bland annat genom en stiftelse där direktör Torell var ordförande.
Stiftelsen hade bildats redan 1955. Åmmbergs kyrkliga syförening lämnade ett
ekonomiskt bidrag varje år för att få till stånd en kyrkosatsning på orten.
Gruvbolaget var i högsta grad inblandade genom den planerade förändringen i
anslutning till anrikningsverket.

En annan stor anledning till att Torell presenterade
sitt förslag när det gällde Lokstallet just vid det här tiden var också en biskopsvisitation
i Sydnärke av biskop Gösta Lundström. Det gällde att passa på. Biskopen blev
mycket nöjd över vad han fick höra. En ”småkyrka” i Åmmeberg skulle vara
riktigt bra enligt biskopen. Biskopsvisitationen avslutades med en andaktsstund
i Folkets hus och en träff med Stiftelsen Åmmbergs Kyrkans vän. Men trots det
blev aldrig någon ”småkyrka” i Lokstallet.

I dag användes Lokstallet i Åmmeberg som det var
tänkt från början. I byggnaden finns ett gruvlok från järnvägsepoken som
allmänheten har möjlighet att beskåda. Och Vattentornet står kvar i ån. Båda
byggnaderna är fina sevärdheter i Åmmeberg, även om det inte blev som direktör
Torell önskade. Tror ändå att han blivit ganska nöjd ändå med hur åmmebergarna
tagit hand om det hela.