Norra Vättersbygdens Hembygdsförening har i dagarna
kommit ut med en intressant 90-årsskrift. Alla medlemmar får skriften i sina
brevlådor gratis. AD-tryck i Askersund har stått för trycket.

En grupp medlemmar har sammanställt skriften. Äldre
bilder kommer från Leif Linus bildarkiv. Omslagsbilden är från en målning av
Agneta Swidèn som just är från hembygdsgården. Agneta var också aktiv i
föreningen.

Skriften inleds med en dikt av ”Den blyge” Levi
Karlsson som handlar om hembygdsgården.

Norra Vättersbygdens Hembygdsförening bildades 1925.
Föregångare var Stadsparksföreningen som bildades 1912. Under en period i
början existerade båda föreningarna sida
vid sida. Det dröjde dock till första hälften av 1930-talet innan man började
flytta stugor och andra byggnader upp till hembygdsgården. Vid hembygdsfesten
1933 invigdes hembygdsgården, med bland annat tal av landshövding Hasselroth.
Föreningens förste ordförande var kyrkoherde Karl Bäckgren.

Det är något om vad som finns att läsa i 90-årsskriften. Ett bra sätt för den som vill
fördjupa sig i föreningens historia och ta del av skriften är att bli medlem.
Framställningen av skriften har skett genom ett EU-bidrag.