Kommunen vill
avveckla A R Norrys donationsfond från 1947. En ansökan om att permutera fonden
ska lämnas i till Kammarkollegiet så att både stiftelsens fria och bundna
kapital kan användas. Storleken på kapitalet i fonden medger numera sällan till
utdelning. Någon kanske undrar precis som jag gjorde första gången jag stötte
på ordet permutation. Vad betyder det? Här kommer förklaringen innan jag går
vidare i texten.” Permutation innebär att
föreskrifterna får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om de på grund av ändrade förhållanden inte längre kan
följas eller de har blivit uppenbart onyttiga eller de uppenbart strider mot
stiftarens avsikter. I många fall är
permutation den rätta vägen när stiftelser inte kan fullgöra sitt ändamål.
Styrelsen/förvaltaren beslutar att begära tillstånd att förändra de delar i
urkunden som inte längre går att tillämpa, dessutom beslutar de om den nya
lydelsen. Den nya lydelsen ska ligga så nära den ursprungliga som möjligt.”

August Rudolf Norry
instiftade sin fond när han slutade sina politiska uppdrag i Askersund 1947.
Summan var på 5 000 kronor. Enligt Norrys önskan skulle inte pengarna få
röras förrän summa var uppe i 10 000 kronor. Räntan skulle sedan användas till förskönande
av staden. A R Norry var en känd profil i Askersund. En rad år satt han
ordförande i dåvarande stadsfullmäktige.

A R Norry i mitten på bilden i samband med stadens 300-årsjubileum och invigningen av konstverket i torgparken. Till vänster prins Eugen och konstnär Folke Dahlberg.

Under ett antal år delades det
också ut ett pris och en sköld att skruva upp på huset. Det var kulturnämnden i
Askersund som beslutade om vilka fastighetsägare som skulle få priset. Det var mycket hedrande att få priset. Norrys
pris var mycket fint. Något som folk talade om. Går man runt på stan finns det
sköldar på en del hus. Två husägare vid Lilla Bergsgatan har fått priset. Där
sitter sköldarna prydligt på väggarna. Men nu är det några år sedan något pris
delades ut.

A R Norry trodde förmodligen
att ränteläget från 1947 alltid skulle bestå. Att donationssumman bara skulle
växa och växa. Men så blev det inte. Avkastningen blev så låg mot slutet att
det inte fanns någon mening att dela ut priset. Det rörde sig bara om
kaffepengar i avkastning. A R Norry ägde ett hyreshus i centrala Askersund (där
Nordbanken finns i dag). När A R avled
1969 i en ålder av 92 år tog sonen Åke över förvaltningen och bostaden. Han var
dock inte helt nöjd med kulturnämnden sätt att se på vad som ”förskönande
staden”.

”Jag tror absolut inte att
det var pappas mening att de som målar om hus skulle få pengarna. Så har det ju
varit. Vad han menade med en försköning var att man skulle köpa in konstverk av
något slag som alla kunde ha glädje av”, förklarade Åke en gång när jag besökte
honom.
Så var det med det…