Nordens apostel Ansgar har aldrig varit i Åmmeberg.
Men det hindrar inte att det finns en mycket praktfull sten i Norra Kärra
uppkallad efter Ansgar. Med en informationsskylt. Aposteln levde mellan år 801
och 865.

Ansgar betraktades av många som en kristen mystiker.
Traditionen om Ansgar har levet vidare. I Östergötland har den varit särskild
stark. Tidvis hörde Sundbo härad-där vi bor längst ner i Sydnärke-till
Östergötland. Förmodligen är det orsaken till att man döpt stenen i Åmmeberg till Ansgarstenen.

Ansgar uppfostrades i benediktinklostret Corbie i
Picardie. År 826 åkte Ansgar på en
missionsresa till Danmark, utan särskilt lyckat resultat. Tre år senare sändes
Ansgar och munken Vitmar av kejsar Ludvig den fromme till Sverige, där en
kristen församling grundades i Birka på Björkön i Mälaren En kyrka byggdes av
hövdingen Hergeir. Väl hemma i Tyskland igen blev Ansgar ärkebiskop i Hamburg
år 831. Han besökte Sverige ännu en gång år 852.

I början på 90-talet gjorde jag ett reportage vid
Ansgarstenen med anledning av en båtresa till platsen. Resan hade
hembygdsföreningen i Hammar ordnat med farkosten Alsen. På den tiden var
åmmebergaren Axel Hildor ordförande i föreningen. Vet inte hur det är i dag,
men på den tiden var lättaste vägen till stenen just sjövägen. År 1932 hade ortsbefolkningen
satt upp en minnesskylt på toppen av stenen. Skylten kom från Stockholm, sedan
konstnär Folke Dahlberg uppmärksammat myndigheterna på stenen.

Axel Hildor var ordförande i Hammars hembygdsförening under ett antal år. Han ordnade också sjöresor till stenen i Åmmeberg

Förre kyrkoherden i Hammar Sven Erik Linderoth kan
det mesta om Ansgar. Han var också med på resan för att berätta. En del av
uppgifterna till den här bloggen kommer från kyrkoherden.

Reportaget jag gjorde om stenen var i juni 1991.
Hade aldrig varit till stenen varken förr eller senare. Minns att utsikten var
imponerande. Och ämnet var intressant och kyrkoherden var en intressant
berättare. Kanske minnesmärket finns kvar? Men det vet förstås alla åmmebergare
som läser det här…