Många kommuner satsar på höghus som ett mäktigt
blickfång. Något att se upp till för alla. Malmö har Turning Torso för att
nämna något imponerande bygge. I Örebro har det också diskuterats höghus, men
det verkar inte ha kommit längre än till prat. Faktum är att det fanns förslag
på ett unikt höghus i Askersund i för drygt 25 år sedan.

Huset skulle
bli ett kommunalt ”utropstecken” och skulle inrymma hela den kommunala
förvaltningen. Och på toppen skulle finnas en servering. Men det stannade med
ett förslag. Politikerna i Askersund var inte mogna för ett sådant hus vid det
tillfället. Eller också tyckte man att det var ett dåligt förslag.

Förslaget kom från moderaterna och drivande var
dåvarande oppositionsrådet Hans Hjelte. Han hans partikamrater hade tänkt sig
ett höghus blandat med förvaltningar, hyresbostäder och en restaurang på
toppen. Byggnaden skulle ligga utanför den gamla stadskärnan och placeras så
att den syntes vida omkring. Kommunen skulle inte själva stå för bygget, utan
det skulle en samarbetspart från näringslivet klara av. Blev dock aldrig klar
över vad det gamla rådhuset skulle användas till om verksamheterna flyttade
ut….

Hjelte vill flera butiker runt torget. Jag skrev och lämnade namnförslag.

Det fanns en ledigt tomt vid Bergslagsvägen där i
dag Askersundsbostäder har sin verksamhet. Då fanns länsbussarna där och tidigare Muntzings bussgarage. Hjelte sa till mej många gånger
vid intervjuer att stadskärnan borde avkontoriseras och ge plats för
ytterligare handel. Och attraktiva bostäder. Hjeltes önskemål har till en del
gått i uppfyllelse. Delar av den kommunala
verksamheten har flyttat ut ur rådhuslängan och gett plats för lägenheter.

Under ett antal år jobbade ansvariga på kommunen med
att alla förvaltningar skulle vara samlade på ett ställe och så blev det också.
Men det är något som inte gäller i dag. Förvaltningarna finns på olika ställen
i stan. Bra eller dåligt? Det är något som invånarna får avgöra. Ett av skälen
till återgången är förmodligen att kommunen vill utnyttja egna lokaler till
max, istället för att hyra.

Vid samma tillfälle förklarade oppositionsrådet
Hjelte att en satsning på citycamping nedanför Landskyrkan i Askersund var helt
olämplig. Inte av ekonomiska skäl utan närheten till kyrkan. Tänk vad fel
Hjelte hade där. Men det är lätt att konstatera med facit i hand. Det har skett
en kommunal satsning på citycampingen och den har blivit mycket populär.

Gamla Knappfabriken

Under en period fanns Rejmes i Knappfabriken.

När jag är ändå är inne på tillbakablickar kan
nämnas att Stiftelsen Askersunds-Bostäder (så var namnet på den tiden) hade
stort tryck på sig i början av 90-talet att bygga bort bostadskön. Läget är väl
samma i dag. Bland annat vill Stiftelsen bygga på tomten där gamla
Knappfabriken fanns vid Storgatans slut norr ut. Rejmes hade sin verksamhet i
byggnaden vid det här tillfället, men planerade att flytta ut till Askersunds
by. Knappfabriken var stadens äldsta industribyggnad innan den revs. Stiftelsen
hade planer på att spara vissa delar av den gamla industribyggnad. Nu blev det
inte så. Området såldes för att ge plats för det gruppboende som finns i dag på
tomten.

Tycker det är intressant att gå tillbaka till äldre
på politiska diskussioner och se vad det blev av det hela. Stannade det hela
bara med prat? Det ekonomiska läget och den politiska majoriteten kan förändra
allt. Inget är givet, men jag är naiv att tro på att beslutsfattarna vill alla
väl. Men på olika vis.