Askersunds kommun verkar ha fått ordning på sitt
vattenledningssystem i centrala stan på senare år. Annat var det för 30 år
sedan vid den här tiden.

Då låg en dimma av vattenånga över stan. Gatorna var fyllda av issörja och små
bäckar av rinnande vatten.

Stora Bergsgatan. Göte Pettersson försöker få bort vattnet på gatan.1985

– Det är den mest komplicerade vattenläcka vi
någonsin haft, förklarade anläggningsingenjör Abrahamsson vid det tillfället
för 30 år sedan. Han vädjade också till askersundarna att ha överseende med att
vattenförsörjningen kunde krångla.

Vattenförbrukningen låg 50 procent över det normala.
Men ”extravattnet” gick inte ut till abonnenterna utan rann ut i marken. När
läckan väl var upptäckt tog det två-tre dagar att tina upp marken där rören
skulle lagas.

Kom att tänka vinter 1985 när jag ser vinterbilden utanför
våra fönster vis Stöökagatan. Men det var några år sedan jag hörde talas om så
komplicerade och så många läckor som den gången. Kanske de äldsta ledningarna i
stan blev åtgärdade den gången? Det stora problemet var ett brott på
vattenledningen vid Hospitalsgatan, utanför gamla Frälsningsarmén. En stor
läcka fanns också i hörnet Hospitalsgatan-Storgatan. Vattentornet tömdes på en
timme. Det betydde också att hela Askersund stod utan vatten några timmar.

Hospitalsgatan 1985

Vintern 1985 var det svår tjäle i marken och därför
var det svårt att fastställa det exakta läget för läckan. De trasiga rören var från 1907. Trycket blev
dåligt eftersom vattentornet var helt tömt, utan vatten kom direkt ut till
abonnenterna direkt från vattenverket. När man inte hade vattentornet som buffert
på den tiden, var det svårt att hålla vattentrycket.

Minns att skridskoklubben drabbades av läckan.
Klubben skulle hålla stora tävlingar och hade för den sakens skull hyrt in en
ismaskin till Solberga. Men det blev stopp för spolningen så länge inte läckan
var lagad.

Men det var inte bara rören utanför ”frälsis” och
ute vid Storgatan som frusit sönder. Den stränga kylan hade gjort att tjälen
gått ner till två meters djup. En del ledningar på andra ställen frös sönder
medan andra bröts sönder av rörelser i marken.

Sundsbrogatan. 1985

Man kan förmoda att anläggningsingenjör Abrahamsson
hade många sömnlösa nätter den gången. Många askersundare var irriterade trots
att den hårda vintern i kombination med gamla ledningar. Att bli utan vatten i
kranen är nästan det värsta som kan hända för många. Någon menade att förr hade
man råd att bygga både kyrkor och gator, men år 1985 hade man inte råd att
underhålla ledningar från 1907.