Askersund är sjöstaden som
saknar både Hamnkontor och hamnfogde.
Mottagning av båtar sköts på ett helt annat sätt i dag än när hamnen var
en ren arbetsplats för sjöfarten. Då handlade det om lossning och lastning. I
dag handlar det mest om båtturister son angör hamnen.

Bilden från 50-talet

Sommaren 1994 gick en lång hamnepok i graven.
Då försvann posten hamnfogde ur Askersunds kommunens personalrullor. När Sven
Carlsson sades upp hade tjänsten funnits sedan 1800-talet. Sven tog över jobbet
efter pappa Sigge. Eller som alla sa, ”Hamn-Sigge”. Under många år hade också Bernhard Danielsson
det viktiga jobbet som hamnfogde.

När Sven fick sluta var den
officiella förklaringen arbetsbrist. Det handlade då en besparing i budgeten
med 40 000 kronor. Redan då var kommunerna inne på besparingar, så det som
pågår i dag är inget nytt. Minns att Sven tyckte besparingen var en bagatell
mot andra kommunala utgifter.

Sven Karlsson blev den siste hamnfogden i Askersund

Från mitten av 40-talet och
fram till 1960 var Svens pappa, Sigge, hamnfogde i Askersund. Arbetet gick i
arv inom familjen. När Sigge avled tog Sven över. Även bostaden gick i arv.
Hamnfogde såg till att allt fungerade i hamnen. I jobbet ingick också att ta up
hamnavgifter av båtägare som angjorde hamnen

-Jag var med farsan som grabb när timmerbåtarna kom till hamnen i Askersund. Vi bodde i
Hamnkontoret (nuvarande Kinaresaturangen). Själv bodde jag 50 år i huset innan
vi fick flytta hösten 1992. Kommunen sålde huset så det var bara att packa
ihop, berättade Sven för mej i samband med avskedsintervjun som hamnfogde.

OBS! Mer text och bilder finns under na.se och Askersundsbloggen. Gå gärna dit och kolla.