Håkan Jaldung håller nu
på med slutfasen av uppsatsen om järnvägen i Olshammar och skogsbanan till
Tivedsvägen.

-Allt eftersom man
håller på lär man sig ju mer och mer och jag tror att den blir bra
och läsvärd. Problemet är att det finns begränsat med dokument om
järnvägen hos Munksjö. Än mindre finns tillräckligt med bilder med lastade
tåg, lastpersonal på lastplatserna, vagnar, lok, spår med växlar och så
vidare. Tror att det bland människor från Tiveden och i Askersund kan finnas en
hel del okända bilder kring järnvägen i Olshammar och till Tiveden som skulle
ge ökad kunskap och höja kvaliteten på uppsatsen, säger författaren

-Har haft kontakt med
Leif Linus om detta sedan tidigare och har fått bilder av honom men
behöver ytterligare bilder att välja bland för uppsatsen. Om det är någon som har bilder kan de skriva och sända bilder till , ove.d@telia.com,
upplyser Jaldung.

Senast gav Jaldung ut en
uppsats om Vättersniporna. Den har har fått mycket bra kritik i
Skaraborgs Läns Allehanda av antikvariatsägaren Göran Midman i Hjo. Det är
naturligtvis roligt både för Föreningen Allmogebåtar i Sverige och för
Jaldung. Widman är en känd bibliofil samt Folke Dahlberg- och
Vätternkännare.