Vill ni ha en kyrka gratis? Ett erbjudande att
verkligen fundera på . Och det gjorde också Hammars församling när de fick
erbjudandet av Munksjö AB i december 1981 att överta Birgitta-kyrkan i
Olshammar. Visserligen hade församlingen nyttjat den privatägda kyrkan i 200 år
gratis, men övertagandet var inte helt självklar. Med rösterna 18 för och sex emot beslutade fullmäktige ändå ta
emot kyrkoerbjudandet.

Redan några år tidigare hade Hammars församling
övertagit den inre skötseln av kyrkan. Men även det var under protest. Några
socialdemokrater lämnade in en skriftlig reservation. Anledningen till det var
att man var rädd för Munksjö AB skulle komma med ytterligare krav på
församlingen.

Vid den här tiden hade Munksjö AB stora problem med
verksamheten vid fabriken. Konkurshotet vilade tungt över företagets axlar. Det
fanns inte pengar att också underhålla en kyrka. Företaget tyckte det var ett
himmelskt flott erbjudande.

Munksjö AB ägde också Olshammarsgården, eller
Heidenstamsgården som många kallade byggnaden vid den tiden. Kanske några gör
det i dag också…

Det var dåliga tider för skogsföretaget och Olshanmmarsgården
var en ekonomisk belastning precis om Birgittakyrkan. Företaget ville lite
senare också skänka bort Heidenstams födelsegård. Underhållet kostade stora
pengar. Lösningen blev bra och den fungerar fortfarande. En Stiftelse bildades
och tog över Olshammarsgården. I den ingår politiker från Askersund, folk från
Hammars församling och medlemmar ur Olshammars intresseförening.

En av de första som var med i intresseföreningen var
kantorn och läraren Lennart Lennartsson. Träffade honom många gånger. Han kunde
på ett intressant sätt förmedla historien om Verner von Heidenstams
födelsegård. Heidenstams vänner och författarkollegor ville att han skulle
bosätta sig i Olshammar. Men det blev inte så, istället köpte författaren
Övralid. Enligt kantor Lennartsson berodde valet av bostad på fabriksvisslan
vid sågen. Heidenstam stördes av visslan, men han besökte Olshammar ofta.

Kantor Lennart Lennartsson

Intresseföreningen hade förhoppningar om att kunna
Olshammarsgården öppen för besökare året om. Så blev det också. Sedan 1992
arrenderar Britt-Louise Otter Olshammarsgården. Hon har byggt upp verksamhet
sakta men säkert utan stora ord. Det har blivit ett populärt ställe. Julborden
är alltid fullbokade. I dag har hon en anställd och några som jobbar deltid.

Information från Olshammarsgårdens hemsida:

Verner
von Heidenstams födelsehem, Herrgården, byggd på 1820-talet av Carl
Rüttersköld, Verner von Heidenstams morfar. Flygelbyggnaden kom också till vid
samma tid.
Huset är idag en kombinerad bygdegård och värdshus.

Olshammar
är ett av Sveriges äldsta industriområden. Redan på 1200-talet fanns här
tegelbruk.
Herrgården låg då längre ner i trädgården, mot söder.
Tegelbruket var i drift till 1922, en epok på ca 700 år. Munksjö AB köpte Aspa
Bruk 1917 och började bygga sulfatfabriken som finns kvar än idag. Fabriken
sysselsätter ca 220 personer och tillverkar runt 175.000 ton pappersmassa per
år. Företaget heter i dag åter Munksjö Aspa Bruk AB.

Bakom
Olshammarsgården finns De Tolv Apostlarna. Tolv stora lindar planterade 1820 i
form av en berså.
Från
ca 1860 har träden fått växa fritt och är idag ca 140 år gamla. När man såg att
de blev 12 träd fick de namnet. De Tolv Apostlarna och ska alltid vara tolv så
om något träd blir dåligt så ska det tas bort och ett nytt planeras där.

Birgittakyrkan
är uppkallad efter den Heliga Birgitta, vars make Ulf Gudmarsson ägde Olshammar
på 1320-talet. Olshammar var då en större gård och ett tegelbruk. Enligt
traditionen uppförde Birgitta ett kapell på den plats som kyrkan står idag.
Kyrkan är byggd 1620 sv Eric Hand som var barnbarn till Erik XIV.

Glasmålningarna,
i form av vapensköldar, tillverkade i Riga, föreställer Eric Hand och hans
vapenbröder under 30-åriga kriget. Dessa är mycket välbevarade.

Kyrkan
restaurerades 1785 av en tysk bruksägare, Carl von Wahrendorff. Då fick kyrkan
sitt nuvarande utseende med altare och predikstol sammanbyggda..

I
början av 1800-talet blev Carl Rüttersköld ägare till Olshammar. Han var morfar
till Verner von Heidenstam. Kyrkan tillhörde gården och när Verner von
Heidenstam sommartid bodde på gården fick han använda kyrkan som lekstuga. Han
grundade där ett sagorike ”Lajsputta” och ristade jordens mitt i en
tegelsten framför altarringen.
Om sin barndom och livet på gården berättar Verner von Heidenstam i sina
memoarer ”NÄR KASTANJERNA BLOMMADE”.
Kyrkan byggdes som brukskyrka.

Verner von Heidenstam vid Birgittakyrkan. Bilden kommer från Leif Linus arkiv.

Birgittastenen
finns strax söder om kyrkan. Från denna steg Birgitta upp på sin häst för att
sedan rida över Vättern till Vadstena. Om man synar stenen noga hittar man
hennes fotavtryck på den och under stenen finns nyckeln till hennes källare.