Krönikan har gått i papperstidningen måndag den 19 jan. Här kommer den också med några bilder.
———————–

Attraktiva skyltfönster på 80-talet utmed Sundsbrogatan.

Energifrågan är ständig aktuell i debatten. Hur ska
vi ha det i framtiden? Vilken energi ska vi satsa på för att få ett hållbart
samhälle? Meningarna är delade om man säger så. Och så där hade hållit på ett
antal år.

Debatten får mej att tänka tillbaka på den hårda
kampen i samband med kärnkraftsomröstningen 1980. Beslut om folkomröstning togs
under politiskt tumult efter Harrisburgsolyckan 1979. Någon undrade vad politikerna egentligen bråkade
om. Det fanns ju el att tillgå så kärnkraft var inte nödvändigt. En enkel
lösning på det hela.

I Askersund kom själva sakfrågan lite i skymundan.
Mycket av debatten kom istället att handla om tre skyltfönster i biblioteket. Det
hela blev mycket infekterad. Folkkampanjen Nej till kärnkraft (Linje 3) hade
tingat på skyltfönstren inför omröstningen. Kulturnämnden var ansvarig för
uthyrningen. Kritikerna menade att Ja-sidan också skulle få hyra några fönster.
Det skulle vara rättvist. En del av Ja-sägarna tyckte att kulturnämnden tagit
ställning för Folkkampanjen. Ansvarig tjänsteman fick i det läget i uppdrag att
ta kontakt med övriga ”linjer”.

Resultatet av skyltfönsterbråket blev att Nej-sidan
fick släppa ifrån sig två fönster.
Ansvarig i kulturnämnden menade dock att Ja-sidan fick skylla sig själva för det
uppkomna läget. De hade inte visat något intresse för fönstren förrän de såg
Nej-sidans skyltning. Det fanns heller
inga regler för hur skyltfönstren skulle användas. Undantaget var stöttande
material som porr och våld. Först till
kvarnen gällde. Nej-sidan blev förstås upprörd över att de fick släppa två
fönster. Kampanjledarna tyckte att
kulturnämnden hade prackat på Ja-sidan två fönster för att tysta debatten.

Linje 1 Clary Borneskog

Linje 2 Ulf Lundkvist

Linje 3 Erling Johansson och Alf Svensson

De politiska partierna ordnade studiecirklar om vad
de tre olika röstalternativen innebar. Engagemanget var stort. Jag rapporterade
från många sammankomster. Minns vid ett tillfälle en man som fick leda ut sin
upprörda hustru från ett möte i Närlundahallens matsal. Smockan hängde lös. Hon
blev ett störande element med sitt engagemang. Linje 1 ville ha en successiv
avveckling, Linje 2 tyckte nästan samma sak med tillägget om offentligt ägande
och hushållning. Linje 3 ville ha en avveckling av kärnkraften inom 10 år och
satsning på alternativ. Linje 2 med socialdemokraterna i spetsen gick segrande ur
striden.

Det finns en länk från na.se till min hemsida.Bilder
får inte plats i papperstidningen ihop med krönikan.