Gamla pissoaren i Askersund har inte riktigt fått
den uppskattning som den är värd. Men det kanske kommer. Annat är det i Lysekil
där en liknande byggnad från samma årtal som blivit kulturmärkt. Enligt
tidningsuppgifter i dagarna är det Sveriges enda K-märkta pissoar.

På sin gamla plats i kanten av Strandparken


Nuvarande placering i Askersunds by med Väderkvarnsbacken som bakgrund

Visst har den
gröna gjutjärnsbyggnaden i kanten av Strandparken i Askersund också uppskattats
men något riktigt tryck har det inte varit. För en K-märkning. De som använt
byggnaden har förstås varit nöjda. Kommunalrådet Per Eriksson och Hembygdsföreningens
ordförande Lennart Sondèr har också agerat i samband med pissoaren skulle
flyttas för att ge plats för den nya kulturbyggnaden. Den måste räddas och få
en ny plats. Just nu finns den gröna byggnaden placerad i Askersunds by intill
det stora sandlagret. Men det är bara en tillfällig lösning. Förhoppningen är
att den ska placeras på någon plats i Hembygdsgården. Hembygdsföreningen har
fått ett erbjudande från kommunen att ta hand om kulturbyggnaden och grunnar nu
på det hela.

I Lysekil monterades pissoaren ned 2008 då hamnen
skulle byggas ut. Precis som den i Askersund byggdes den på 1920-talet. Fiskare
framförde önskemål om en toalett vid bryggan. Så blev det också. Dåvarande
ordförande i stadsfullmäktige höll invigningstal och en orkester bjöd på musik.
Tjänstemännen har nu fått direktiv från politikerna att utreda var någonstans i
hamnen den ska sättas upp igen. Till skillnad från den i Askersund ligger delarna
i ett kommunalt förråd. I Askersund har hela byggnaden lyfts bort orörd så det bör
inte bli några problem att snabbt få den på plats igen. När man hittat platsen.
När det är gjort kanske kommunalrådet Eriksson dyker upp med orkester och
inviger. Precis som i Lysekil på 20-talet.

Kommunalrådet Per Eriksson har varit noga med att den gamla pissoaren ska bevaras. Inte av personliga skäl utan av kulturella orsaker.