23 DECEMBER
Sundsbrogatan-Trädgårdsgatan

Sjöbodarna byggdes på den obebyggda tomten utmed Storgatan