21 DECEMBER
Korsningen Stöökagatan-Stora Bergsgatan. Männen står i hörnet på rådhustomten med gamla brandstationen i bakgrunden.

Karl-Magnus Svensson med elever vid Sjöängsskolan