18 DECEMBER
Sundsbrogatan med Grand och bankhuset till vänster och fotoaffären till höger
En skön stund vid sidan om rådhuset. I dag finns det en öppning in mot gården där kvinnorna sitter.