14 DECEMBER
Avtackning vid gamla Vägförvaltningen
Nils Björck och Bertil Boo