Alla båtintresserade har fått en verklig fin
julklapp, och särskilt de som är intresserade av farkoster i nordvästra
Vättersbygden. ”Hembygdsforskaren Håkan
Jaldung, barnfödd i Olshammar, har för Föreningen Allmogebåtar och deras
medlemstidning ”Träbiten” räkning författat en mycket läsvärd skrift om
allmogebåtar. Titeln på Jaldungs omfattande arbete är ”Allmogebåtar i
nordvästra Vättersbygden”. Det handlar också en del om lokalhistoria,
förknippad med båtar.

Håkan Jaldung har verkligen gått till djupet i ämnet
om man säger så. Bildmaterialet är också omfattande med många mycket
intressanta bilder. Det blir lite julläsning utöver det vanliga för allt
båtfolk kan man säga. Och för alla andra också för den delen. Häftet är inte
bara till för medlemmar, utan finns också tillgänglig för alla andra intresserade.
Och det finns många, inte minst runt Vättern.

En fråga som diskuterats om den spetsgattade,
klassiska Vättersnipan är främst om den utvecklades i områdena kring norra
eller södra Vättern, eller på några andra platser ? I Håkan Jaldungs forskning
finns svaren på de mesta frågor om snipan. Båtarna användes under 1800-talet
främst för fiske och transporter. Den blev en uppskattad allmogebåt. Från
1900-talets början Vättersniporna alltmer för fritidsfiske, rodd och segling. I
dag är båten mer eller mindre en museibåt.


Jaldung har sammanställt ett omfattande register på
båtbyggare som fanns i trakten. Många blev verkliga kändisar bland båtfolket,
som Gunnar ”Båt-Frans” Johansson i Hammar, Isedor Lundfelt, Hammar, Gunnar
Öhlin, Hammar och Rolf Jakobsson, i Tived.

Håkan Jaldung har flera lokalhistoriska uppsatser på
gång, bland annat om järnvägen, Heidenstam och Igelbäcken. För en tid sedan
föreläste författaren i Askersund om lokalhistoria. Arrangörer var
Föreläsningsföreningen. Det var i
det närmaste fullsatt i lokalen.