12 DECEMBER
Askersundsverken

ESSO-macken vid Drottning Kristinas Väg