10 DECEMBER
”Morfars-Harry ” Karlsson dök upp lite här och var i Askersund med sin korvvagn. Här under en marknadsdag. Ofta sålde han korv vid bandymatcherna. Han själv varit en mycket bra spelare trots att han saknade en hand genom en sprängolycka i sin ungdom.