Namnförslagen till nämnder och styrelser i Askersund
är nu klara. Beslutet tas den 8 december i fullmäktige.

Kommunstyrelsen
åren 2015-2018.

Per Eriksson, s

Siv Ahlstrand, s

Peter Thuresson,
s

Inger Larsson, s

Katarina Raneborn, v

Åsa Wistrand, mp

Caroline Dieker,
m

Billy
Ludvigsson, c

Erling Johansson, kd

Staffan Korsgren, fp

Jan Bygdèn , sd

Barn-och
utbildningsnämden.

Ronny Larsson, s

Charlotte Dohn, s

Jan-Olov
Carlsson, s

Åsa Pitkänen, s

Rune Karlsson, v

Anna Gransten, mp

Fredrik Lundqvist, m

Kjell Johansson, c

Klas Folenius, kd

Ann-Charlotte Svensson, fp

Leif Aronsson, sd

Socialnämnden

Siv Ahlstrand, s

Kenneth Johansson, s

Ylva Jönsson, s

Sven Dahl, s

Gun Forsström, v

Margareta Widell, mp

Per-Olof Thulin, m

Birgitta Fredriksson, c

Ylva Lundbom, kd

Gunilla Högberg, fp

Karin Ytterberg, sd

Kultur
–och tekniknämnden

Inger Larsson, s

Johan Calais, s

Margareta
Englund, s

Bo Westeberg, v

Anna Helgesson, mp

Mikael Johansson, m

Bengt Svärd, c

Mattias Hult, kd

Jeanette Nilsson, fp

Jonas Bygdèn, sd

Ombud
till Askersundsbostäders AB styrelse.

Rolf Karlsson, s

Marina Carlsson,
s

Peder Fries, mp

Staffan
Korsgren, fp

Rene Francis, m