Bostadsområdet Edö i Askersunds östra
del tar nu ett kliv framåt, då ett reservations­avtal för 14 tomter har
tecknats med ÅV-Bygg AB. Sedan tidigare är en tomt såld och nu har ytterligare
en privatperson tecknat sig för en tomt för att påbörja byggnation av en villa
under våren.

Kommunen och ÅV-Bygg har alltså tecknat
ett avtal där företaget har option på 14 tomter för att bearbeta marknaden och
sedan bygga villor. Ett antal typhus kommer att presenteras och dessutom finns
möjlighet att tillsammans med arkitekt utforma ett mer individuellt boende,
alternativt att andra hustillverkare kan bli aktuella som leverantörer.
Byggnationen beräknas kunna starta i vår. Under våren planeras även båtbryggor
att anläggas alldeles nedanför området.

Tomterna på Edö går precis som tidigare
att köpa men nu kan kunden även välja att teckna ett så kallat tomträttsavtal,
där man erlägger en årlig tomträttsavgift. Att bygga på en tomträtt innebär
samma sak som att bygga på en friköpt tomt rent fastighetsrättsligt. Kunden kan
även inleda med att teckna ett tomträttsavtal för att senare köpa tomten.

Madeleine Andersson, kommunchef: –
Det känns väldigt roligt att vi kommer igång med byggnationen på Edö. Det är
ett fantastiskt fint område som kommer att bli en trevlig boplats för ett antal
familjer. Lösningen med tomträttsavtal är ett bra sätt att skapa
möjligheter till nybyggnation.

Peter Letskog, ÅV-Bygg: – Ju mer vi
tittar på Edö, desto mer inspirerade blir vi att marknadsföra och bygga i
området. Läget är mycket bra och vi har en serie hus som vi tror mycket på för
denna typ av boende. De nya båtbryggorna blir förstås ”pricken över i” eftersom
området ju är extra intressant för båtägare.