Föreställer Askersunds stadsvapen en smed, eller är
det en gruvarbetare? Därom tvistade forskare i början på 70-talet. Enligt dessa
ger inte bilden rättvisa åt smedjobbet. Men det berodde nog mera på den som
tecknat stadsvapnet, än själv iden med smeden. För det skulle vara en smed. Egentligen
borde det ha varit en grosshandlare som stadsvapen, men det hade varit knepigt
för de styrande att sätta en grosshandlarbyst på rådhustaket.

Förmodligen berodde inte smeden i stadsvapnet på att
det fanns särskilt många yrkesverksamma i yrket, utan mera på att det fanns ett
antal grosshandlare i spik. Smeden skulle symbolisera stadens handel med
smidesvaror. I början på 1700-talet fanns endast en smed i upptagen i
befolkningsstatistiken för Askersund stad. Men på landsbygden runt staden fanns
det många smeder. Landshövding Bonde uppmanade yrkesmännen i smide att flytta
in till stan.

I privilegiebrevet från 1643 står det att ” i staden
i sitt insegel skall föra en smed med hammare och slägga i handen”. Nu blev det
en slägga. I dag kan man tro att ett gäng smeder är tillbaka i Askersund och är
igång arbetar för fullt i Strandparksområdet. Halva staden har kommit i
dallring och det låter som hammarslag.
Och de som jobbar är morgonpigga. Men det är bara tillfälligt. Om några
veckor är det över och det handlar om pålning till den kunskapscentrat (KKC).

När nya storkommunen skulle bildas i Askersund i början
på 70-talet fanns det en kommitté som skulle titta på vilket stadsvapen
kommunen skulle ha i framtiden. Det blev smeden, men kommittén diskuterade faktiskt
två förslag. Förutom smeden fanns Sundbo härads vapen.


Häradet var äldre
än Askersund stad. Det omfattade socknarna Askersund, Hammar, Snavlunda och
Lerbäck. Häradets vapen är en båt över vilken en sjöfågel flyger mot ett kors i
akterstäven. Kommittén som jobbade med frågan blev dock inte riktigt klara över
symboliken. Bergsbruk och smidesverksamhet var dock intimt förknippade med
bygden. Och då var det en smed som gällde.

För ett 20-tal år sedan orkade inte smeden på
rådhustaket i Askersund slå längre. Mindre panik uppstod bland askersundarna.
Vad hade hänt? Var smeden överarbetad
eller hade gått in i vägen som det heter.

Allt berodde dock på ett tekniskt fel. Fjädern som
håller släggan hade slutat fungerat efter 52 år. Det var bara att plocka bort
smeden från rådhustaket och snabbt lämna in den på reparation. Det var i mars
månad 1989 och det var viktigt att smeden kom på plats för den stora
turistinvasionen på sommaren.

Sedan smeden kom på plats på rådhustaket 1937, har
sedan dess hört hans välklingande slag
ekat ut över staden. Med undantag då för några månader 1989. Smeden är kopplad
till den stora rådhusklockan. Modellen av smeden togs fram av Aron Sandberg,
Stockholm. Han hade utfört flera skulpturer i Stockholms Stadshus. B.
Myrsmeden, tillverkade smeden, eller drev den som det också heter.

Mera på skämt har det funnits förslag om att byta ut
smedens slägga mot lite modernare saker som just då har varit aktuellt i Askersund.
Som bandyn och då en bandyklubba, eller tradjazzen och ett blåsinstrument.Se nedan. Men
så blir det förstås aldrig. Smeden på rådhustaket är kultur.

.